Commissies      De organisatie van alle evenementen gebeurt door het gehele buurtbestuur. Omdat er naast de festiviteiten ook aandacht is voor zaken die de hele buurt aangaan en waarbij regelmatig contact nodig is met de gemeente en/of politie, hebben wij een tweetal commissies. In deze commissies hebben bestuursleden zitting en buurtbewoners die voor het betreffende aandachtsgebied hun inzet en kunde willen delen. Met deze kleine afvaardiging is adequaat en effectief contact mogelijk tussen de buurt en de gemeente/politie.

De aandachtsgebieden zijn Veiligheid en Verkeer. Per commissie vindt u hieronder gedetailleerde informatie. 

Veiligheid

De veiligheid in de buurt heeft continu aandacht. Het bestuur van de buurtvereniging heeft regelmatig overleg met de politie/wijkagent over eventuele voorvallen en te nemen maatregelen die betrekking hebben op de veiligheid in onze buurt. Er zijn verschillende surveillances van beveiligingsbedrijven in de buurt. Dit betreft individuele contracten bij beveiligingsbedrijven zoals bijvoorbeeld Gloseco uit Wassenaar. 

Om bij te dragen aan de veiligheid in de omgeving kunt u zich aanmelden bij Burgernet. Hierop verschijnen berichten van de politie. Zie voor verdere toelichting en aanmelding www.burgernet.nl. 

Mocht u verdachte zaken zien dan vraagt de politie u contact op te nemen.
Bij Spoed: 112
Bij minder dringende zaken: Politiebureau Wassenaar: 0900 8844 

De commissieleden zijn op dit moment: Ghislaine van den Berg en Onno Kal. Indien u als buurtbewoner interesse hebt tevens zitting te nemen in deze commissie, dan vernemen wij het graag. U kunt mailen naar nieuwwassenaar@outlook.com.

Verkeer

Nieuwe fietsoversteek kruispunt Zijdeweg-Wittenburgerweg (februari 2015)


Wat is er gebeurd?
Het kruispunt Zijdeweg – Wittenburgerweg is gereconstrueerd. Na de herinrichting van het kruispunt heeft het fietsverkeer een aparte fietsstrook/fietspad inclusief een eigen verkeerslicht. Daarmee wordt het fietsverkeer gescheiden van het autoverkeer en krijgt het een eigen plek op de weg.Waarom wordt het kruispunt gereconstrueerd?
Deze reconstructie vond plaats om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. In de huidige situatie krijgt het verkeer op de Zijdeweg (zowel auto- als fietsverkeer) vanuit beide richtingen tegelijkertijd groen licht op het kruispunt. Deze situatie werd als onveilig ervaren.

De volgende verbeteringen werden aangebracht:

  • Fietsers hebben een gescheiden fietspad/strook van het autoverkeer
  • Een eigen opstelruimte in de middenberm halverwege de oversteek
  • Aanvullende stoplichten op de middenberm voor beide oversteek richtingen.
  • De signalering/drukknop bij de stoplichten voor fietsers waardoor voorrang kan worden gegenereerd
  • Voor voetgangers blijft de huidige oversteek strook gehandhaafd

Kruispunt nieuwe situatie nww .pdf