nieuwe bewonersborrel

Nieuw-Wassenaar is een buurt waar contact vaak ontstaat doordat bewoners elkaar tegenkomen op het schoolplein, op de sportclub of wandelend met de hond in het bos etc. Los hiervan ontvangt het bestuur van de buurtvereniging jaarlijks de mensen die nieuw in de buurt zijn komen wonen. Zo weet iedereen van het bestaan van de buurtvereniging en de evenementen die georganiseerd worden en onze rol in specifiek de verkeerssituatie en veiligheid in onze buurt.

De bestuursleden van de buurtvereniging wonen verspreid door de buurt, dus zo houden we meestal wel bij in welke huizen nieuwe bewoners zijn gekomen. Om zeker te weten dat u uitgenodigd wordt, kunt u ons een mail sturen. 
Dus bent u recent in de buurt komen wonen, mail naar nieuwwassenaar@outlook.com met vermelding van naam en straat+huisnr. Wij sturen dan een uitnodiging voor de borrel. Deze is de laatste jaren voorafgaand aan de zomerborrel op kasteel de Wittenburg.